ചന്ദ്രഗിരി ക്ലബ് മേൽപറമ്പ് യു എ ഇ കമ്മിറ്റി ആക്റ്റിംഗ്‌ ജനറൽ സെക്രട്ടറി

ചന്ദ്രഗിരി ക്ലബ് മേൽപറമ്പ് യു എ ഇ കമ്മിറ്റി ആക്റ്റിംഗ്‌ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചുമതല ജാഫർ ഹിൽടോപിന് നൽകിയതായി അറിയിക്കുന്നു.ചന്ദ്രഗിരി ക്ലബ് മേൽപറമ്പ യു.എ.ഇ കമ്മിറ്റി

ചന്ദ്രഗിരി ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമാനതകളില്ല-എച്ച്.എം ഉഷ –

ചന്ദ്രഗിരി ക്ലബ്ബിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സമാനതകളില്ല-എച്ച്.എം ഉഷ –മേൽപറമ്പ : പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കാനും അതിലുപരി പ്ലാസ്റ്റിക്ക് വസ്തുക്കൾ ഒഴിവാക്കിയും വൃക്ഷ തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥി സമൂഹം കടന്ന് വരണമെന്ന് ചന്ദ്രഗിരി ഗവ: ഹൈസ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ് ശ്രീമതി ഉഷ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചന്ദ്രഗിരി ക്ലബ്ബും സ്കൂൾ പിടിഎ കമ്മിറ്റിയും എസ് എൻ സി യും സംയുക്തമായി സംഘടിപ്പിച്ച പരിസ്ഥിതി സെമിനാർ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം .വിദ്യാഭ്യാസ വിഷയങ്ങളിലും പൊതുവിഷയങ്ങളിലും ചന്ദ്രഗിരി ക്ലബ്ബ് നടത്തുന്ന ഇടപെടലുകൾ സമാനതകളില്ലാതതെന്നും എച്ച് …

പരിസ്ഥിതിദിനം

പരിസ്ഥിതിദിനംഫലവൃക്ഷതൈ നടൽ… പരിസ്ഥിതി സെമിനാർ ….ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ചന്ദ്രിഗിരി ക്ലബ്ബ് മേൽപറമ്പ് 101 ഫലവൃക്ഷതൈ നട്ടു പിടിപ്പിക്കുകലുംചന്ദ്രിഗിരി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക്‌ വേണ്ടി സ്കൂൾ പിടിഎ എസ് എം സി യുടെയും സഹകരണത്തോടെപരിസ്ഥിതി സെമിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുസ്ഥലം ചന്ദ്രിഗിരി ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾസമയം രാവിലെ 11 മണിചന്ദ്രിഗിരി ക്ലബ്ബ് & ഗൾഫ് ചന്ദ്രിഗിരി മേൽപറമ്പ്പിടിഎ & എസ് എം സി ഗവണ്മെന്റ് എച്ച് എസ് എസ് ചന്ദ്രിഗിരി